Mielessä voimaa

Miten saadaan lisää ilon ja voimaantumisen kokemuksia? Miten voisi vahvistaa positiivista vuorovaikutusta kuntoutujan ja läheisen kesken? Miten  lievennetään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa?

Kuntoutujat, heidän läheisensä ja kokemusasiantuntijat luovat Forum-teatteriesityksen noin 3-6 kk kestävän projektin aikana.

Osallistujien tarinoiden ja kokemusten pohjalta luodaan esityksen käsikirjoitus. Prosessia ohjaa  teatterialan ammattilainen ja osallistumista rohkaisevat ja tukevat kokemusasiantuntijat. Prosessi on tiivis, luonnosmainen ja huumorin sävyttämä.  Työtapa pitää esiintymisen kynnyksen matalana ja jännityksen esiintyjille siedettävänä.

10 harjoituskerran päätteeksi prosessin tulos, Forum-teatteriesitys esitetään yleisölle.

Osallistujapalaute:

“Sain hirveesti näitten ihmisten kanssa yhteenkuuluvuutta ja tukea, uskallusta, itsetunto on noussut ihan.”

”Me ollaan aika harvoin läheisen kanssa nähty, nyt nähtiin sitten kerran viikossa. Se oli tosi kiva, meillä oli niinku yhteinen projekti, missä myös käytiin.”

”Kokemusasiantuntijat olivat erittäin kannustavia ja vähän eteenpäin pökkääviä, että oikein myönteisesti koin. Mukavat ja asiantuntevat ihmiset, laittovat vielä vähän kelkkaa eteenpäin kulkemaan ja se oli ihan hyvä.”

Mielessä Voimaa

Advertisement