Käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi

Hankkeessa toteuttavan käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämistyön tuloksena syntyy mallinnettuja yksilöiden ja perheiden positiivista mielenterveyttä vahvistavia käytäntöjä, palveluja ja/tai niiden osia.

Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi pohjautuu palvelumuotoilu-ajatteluun. Prosessia ohjaa vahvasti toipumisorientaatio; tämä ohjaa niin tavoitteiden asettelua kuin myös työskentelytapaa, joka on yhteiskehittämistä. Käyttäjälähtöisyyttä prosessissa edustavat kokemusasiantuntijat, jotka ovat käyneet läpi mielenterveys- ja päihde-toipumisprosesseja henkilökohtaisesti tai läheisen asemassa. Kokemusasiantuntijat työskentelevät ideoiden sekä toteuttaen ideoista syntyviä kokeiluja yhdessä ammattilaisten kanssa.

Työskentelytapa prosessissa on tasa-arvoista, hyvinvointia vahvistavaa, prosessia korostavaa ja luovaa. Kehittämisessä otetaan huomioon jokaisen omat voimavarat ja vahvuudet. Prosessin aikana luodaan mahdollisuuksia kokea onnistumisen ja liittymisen kokemuksia. Yhteinen päämäärä vahvistaa ryhmäprosessia ja auttaa ihmisiä löytämään positiivisen vuorovaikutuksen muotoja.

Hanketyöntekijät eli fasilitoijat pitävät huolta, että prosessin aikana osallistujille mahdollistuvat nämä periaatteet. Fasilitoijat luovat puitteet ja turvallisen rakenteen, jonka siivittäminä kehittäjät voivat käyttää omia vahvuuksiaan, oppia työelämätaitoja ja kokea yhdessä kehittämisen iloa ja onnistumisia.

Käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi etenee seuraavien vaiheiden kautta: 1. Alkutapaaminen 2. Ideointi 3. Työstäminen 4. Kokeilu 5. Tunnistaminen 6. Mallintaminen 7. Käyttöönotto 8. Levittäminen

Advertisement