Kokeilut ja mallit

MALLINNETUT KOKEILUT:

Hankkeessa toteutettavan käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessissa syntyy erilaisia kokeilua, joita esitellään tässä osiossa.

Kaikki hankkeessa kehitetyt ja kehitettävät toimintamallit löytyvät Innokylästä https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kokeileva-kehittaminen

Kokeilevan kehittämisen kokonaisuus yhteistyössä Kukunori ry:n Propellipäät- ja HDL:n Kanssala-hankkeen kanssa.

Advertisement