Hanke

LOV ME- hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijoiden ja  ammattilaisten kanssa positiivista mielenterveyttä vahvistavia, uusia ja  ihmisen kohtaavia käytäntöjä ja toimintamalleja sote-kentälle. STEA- rahoitteinen LOV ME- hanke (2018-2021) tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden sekä julkisen puolen kanssa. Hankekumppaneina toimivat Kukunori ry ja FinFami Uusimaa ry. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. 

Toipumisorientaatio-ajattelun viitoittamana kokemusasiantuntijat, läheiset ja ammattilaiset ovat ideoineet, kehittäneet ja kokeilleet yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka ovat edistäneet niin kehittäjien kuin myös kohderyhmän positiivista mielenterveyttä. Luodut toimintamallit ja käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi löytyy Innokylästä. 

Kehittämistyön tuloksena on syntynyt uusia käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja, joista viisi  on otettu käyttöön Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa sekä Kymsotessa.

Advertisement