“Kokeileva kehittäminen tuo keveyttä tekemiseen”

Mari Sahlberg
Citizen Think Tank, Helsinki

“Olin kokemusasiantuntijana mukana LOV ME:n pienessä taidetyöpajakokeilussa ja myöhemmin Citizen Think Tankissa digifasilitaattorina. Alunperin kuulin toiminnasta kaverini kautta, kiitos Heidi!

Vaikka taidetyöpajakokeilu jäi vähän alkumetreille, minulle oli yllättävänkin merkittävää koota ja jakaa sisältöjä sellaisista harjoituksista, jotka olivat minulle mielekkäitä. Prosessi sai reflektoimaan omaa toipumista ja siinä hyödyllisiä työkaluja. Työpajan vetäminen oli tosi voimaannuttavaa ja jätti kipinän siitä, että jotain vastaavaa voisi tehdä jatkossakin.

Aloitin digifasilitoinnin CTT:ssä juuri ennen koronakevään alkua, joten sain varaslähdön etätyöskentelyn harjoitteluun. Kevät 2020 pakotti monessakin suhteessa joustamaan, sopeutumaan ja opettelemaan nopeasti uusia työkaluja ja -tehtäviä sekä elämään epävarmuudessa vähän siltäkin osin, mikä työtehtäväni itse asiassa oli. Olosuhteissa luoviminen nosti luottamusta itseen ja omiin resursseihin.

Yleensä useimmissa hyvissä jutuissa aidot ihmiset ja kohtaamiset on parasta, niin myös tässä!

Luulen, että kokeilevan kehittämisen idea on jäänyt kytemään takaraivoon ja tuonut tiettyä keveyttä kaikkeen muuhunkin tekemiseen. Sanoisin myös, että tiiviisti ihmisten kanssa työskennellessä hioutuneet sosiaaliset taidot ovat sovellettavissa kaikkialla.

Olen kasvanut järven rannalla, joten tunnen vetoa veden ääreen. Kuvani maisemassa kiinnostivat myös vaihtelevat sinisen sävyt ja erikokoiset kivet.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

Advertisement

“Näytimme kuinka kynnys taiteen tekemiseen on matala”

Julia
KAT-Hyvinvointitoiminta, Helsinki

“Mun nimi on Julia, olen 31 vuotta.

Olin mukana LOV ME -hankkeen KAT-Hyvinvointitoiminta -kokeilussa, jossa toteutimme kolme erilaista taidetyöpajaa. Taidetyöpajojen ideana oli muodostaa matala kynnys taiteen tekemiseen. Toimin vetäjänä Kehomaalauksen ja kokeellisen taiteen työpajassa, joka toteutettiin Lapinlahden Lähteellä.

Maalaustyöpajassamme kävimme luonnosta etsimässä materiaaleja maalausvälineiden tekemiseen. Kävyt, heinät, lehdet ja muut olivat maalaustyössämme tapa näyttää, kuinka kynnys taiteen tekemiseen on juurikin näin matala: et tarvitse suurta välineistöä maalataksesi. Kokeilun kaksi muuta pajaa toivat maalauspajan tapaan taiteeseen arjen “tee-se-itse” -meininkiä tanssin ja musiikin teemoissa.

KAT-Hyvinvointitoiminnassa voimaantumistani sekä myönteistä minäkuvaa vahvistivat maalaustyöpajan suunnitteleminen ja toteuttaminen. Taidetyöpajan vetäminen lisäsi itsevarmuuttani ja uskoa omiin voimavaroihini. Olen aina tiennyt, että haluan tehdä työtä taiteen parissa. Se, että LOV ME -hankkeen myötä sain osallistua taidetyöpajan tekemiseen, toi merkityksellisyyttä elämääni.

Tykkäsin kokeilun aikana koko KAT-Hyvinvointitoiminnan porukan kesken pidetyistä ideointipajoista. Jokainen sai tasapuolisesti heitellä ideoita ja kaikki tulivat kuulluiksi. Se oli hyvää vastapainoa haasteelliselle työelämälle. Oli ihana, kuinka hankkeen porukassa oli tilaa olla oma itsensä, suodattamatta.

Kokeilevan taiteen työpajoista on jäänyt minulle uusia keinoja käyttää luovuuttani myös muilla elämänaloilla, ja ajatella taidelähtöisesti.

Luonto merkitsee minulle paljon, ja halusinkin tulla kuvatuksi luonnossa. Kuvausympäristössäni pidin siitä, kuinka maisemassa yhdistyi eri luontoelementtejä: rantaa, kivikkoa, merta ja metsää.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

“Yhteisen ruoan valmistaminen innosti”

Janika Takkula
Harrastustiimi, Helsinki

“Olin mukana LOV ME-hankkeessa ryhmässä, jossa pohdittiin positiivisen mielenterveyden lisäämistä jonkin toiminnan kautta. Päädyimme pitämään muun muassa kokkikerhoa, joka kokoontui keväällä 2019 muutamia kertoja.

Olen itse toimintaterapeutti ja hankkeen aikana valmistuminen omaan ammattiin lähestyi. Valmistuminen oli jännittävä, suuri asia tulevaisuudessa. Uskon, että hankkeessa työskentely vahvisti minäkuvaani ja sain lisää uskoa itseeni ammatillisessa mielessä. Olin innoissani siitä, että lähestyimme mielenterveyttä juuri erilaisen toiminnan kautta. Pohdimme minkälaisella toiminnalla voisi olla positiivisia vaikutuksia. Yhdessä olo, osallistuminen yhteisen aterian valmistamiseen, uusien reseptien oppiminen ja rentoutuminen olivat mielestäni tärkeitä teemoja.

Onnistumisessa olennaista oli tiivis yhteistyö ohjaajaparini Pipsan kanssa, jonka pyysin mukaan hankkeeseen. Pipsa on sosiaalisen median vaikuttaja, joka keskittyy ympäristöystävällisyyteen ja mielenterveyteen. Teemat sopivat täydellisesti! Ohjaajaparini oli luotettava, ymmärtäväinen ja rohkaiseva. Häneltä opin positiivista asennetta ja armollisuutta itseä kohtaan.

Kun suunnittelimme ja toteutimme kokkikerhoa, tein lisää oivalluksia siitä, miten yhteisen ruoan laittaminen on vaikuttavaa. Jokainen sai osallistua oman osaamisen mukaan ja siten oli mahdollisuus saada kokemus siitä, että oma työpanos on merkittävä. Onnistuimme luomaan yhdessä rennon ilmapiirin, jossa oli helppo olla. Toisinaan kuuntelimme musiikkia taustalla.

Jokainen osanottaja tuntui innostuvan samoista asioista: kasvisruoan tekemisen helppoudesta, ympäristöystävällisen ruoan edullisuudesta ja herkullisista resepteistä. Yhteiset innostuksen aiheet vahvistivat osallisuuden kokemusta. Säilytin reseptit ja käytän oppimaani tänäkin päivänä hyödyksi.

Hankkeen jälkeen olen pohtinut paljon kokemuksiani ja ajatuksiani. LOV ME –hanke ja erityisesti meidän kokkikerhomme lisäsivät uskoani järjestöjen tekemään työhön. Jollekin ihmiselle yksi kokemus lämminhenkisestä kokkikerhosta voi olla merkittävin asia vuoden aikana. Suunnittelun aikana meillä oli kirkkaana mielessä yksi asia: mahdollisimman matala kynnys. Teimme parhaamme, jotta saisimme kaikille sellaisen olon, että he ovat tervetulleita mukaan juuri sellaisina kuin ovat. Saimme paljon positiivista palautetta ja koen, että onnistuimme.

Valitsin kuvauspaikaksi maiseman jossa on sekaisin ihmisen kädenjälki ja luonto, koska koen olevani kaupunkilainen joka kuitenkin nauttii paljon luonnosta ja sen läheisyydestä.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

“Rakenteita on mahdollista muuttaa”

Hannimari Pihkanen
Ammattilainen / Aito välittäjä, Helsinki

Pihkanen toimii johtavana toimintaterapeuttina Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa

“LOV ME -hankkeen kokemusasiantuntijat ehdottivat yhteistyötä alustavan kehittämisideansa pohjalta Malmin psykiatrian poliklinikan kanssa, ja verkostotapaamisten perusteella yhteistyötahoksi valikoituivat psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintaterapeutit, joiden esihenkilönä toimin.

Aito välittäjä -malli toimii nykyään juurtuneena osana Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintaa. Malli on käytössä kaupungin kaikilla neljällä psykiatrian poliklinikan psykoosipalveluissa, ja kokeilussa kaupungin mielialapalveluissa.

On ollut hienoa saada olla mukana Aito välittäjä -prosessin “puhdasoppisessa” yhteiskehittämisen menetelmässä. Toki käyttäjälähtöisyyttä ja asiakkaiden toiveita on pyritty aiemminkin hyödyntämään palveluiden kehittämisessä, mutta kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö hanketyöntekijöiden fasilitoimana antoi paljon. “Sai tulla ikäänkuin valmiiseen pöytään; antaa luovuuden vaan kukkia!”

Aito välittäjä -prosessi on opettanut ja tuonut lukuisia oivalluksia. Vaikka psykiatrinen hoito ja kuntoutus onkin paljon kehittynyt 25-vuotisen urani aikana, on kokemusasiantuntijuus tässä mittakaavassa uusi aluevaltaus, mikä on tuonut merkityksellisyyttä myös omaan työhön. Kehittämisprosessissa toipumisorientaatioajattelu on aidosti noussut kirjoitettujen periaatteiden ja teorioiden tasolta organisaation rakenteisiin ja konkretiaan, mistä tunnen ylpeyttä.

Toisinaan olen kokenut voimattomuutta julkisen terveydenhuollon resursseista, siitä, että avun tarvetta on enemmän kuin mihin pystytään vastaamaan. Aito välittäjä -prosessi on ollut hyvä muistutus julkisen terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyön merkityksestä. Hyödyntämällä kolmannen sektorin ja kokemusasiantuntijoiden osaamista ei jokaisen tarvitse tehdä itse kaikkea!

Hienointa Aito välittäjä -prosessissa ovat olleet kaikki ne “makeet tyypit”, joiden kanssa olen työskennellyt. Kuten kehittämisprosessissa kuuluukin, olen päässyt prosessin eri vaiheissa tekemään yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Toisaalta on myös ollut kiva, että ydinporukan kanssa ollaan kuljettu prosessia yhdessä alusta saakka.

Eivät psykiatrian palvelut vielä ole valmiita, mutta Aito välittäjä -työskentely tuo uutta innostusta. Suuren kaupungin byrokraattisuus voi asettaa hidasteita, mutta rakenteita on mahdollista muuttaa! Aito välittäjä parantaa kohtaamista.

Valokuvani on otettu työpaikkani Auroran kauniilla alueella. Kevätaurinko ja vehreä luonto ovat vastustamattomia! Fillarini halusin mukaan kuvaan, se on tärkeä osa liikkuvaa työtäni ja kuvastaa minua.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

“Olen päässyt viemään eteenpäin palvelumuotoilun oppeja”

Heidi Nurmi
Aito välittäjä -vertaistukihenkilö, Helsinki

“Kuulin LOV ME -hankkeesta työskennellessäni Kukunorin Mental Beauty Records -hankkeessa. Käyttäjälähtöinen kokeileva kehittäminen kuulosti mahtavalta ja osallistuin innoissani ensimmäiseen ideapajaan! Pohdimme yhdessä, mistä olisi ollut apua oman toipumisemme matkalla ja äänestimme siitä, mitä kokeiluja lähdemme edistämään.

Pääsin mukaan edistämään kahta ideaa: harrastuskokeiluja ja Aito välittäjä -vertaistukihenkilötoimintaa. Pääsin myös mukaan mallintamaan kokemusasiantuntijoille suunnattuja palvelumuotoilukoulutuksia sekä tietysti osallistumaan niihin.

Hankkeessa olen saanut todella mukavia kokemuksia ja olen kehittynyt ammatillisesti. Aito välittäjä -vertaistukihenkilötoiminta on sittemmin vakiintunut Helsingin psykiatrian poliklinikoille kaupungin omaksi toiminnaksi, ja meitä on jo kymmenen Aitoa Välittäjää. 

Palvelumuotoilun oppeja olen päässyt viemään eteenpäin kouluttaessani uusia kokemusasiantuntijoita KAP Vantaa -hankkeessa. Suurkiitos Pasille ja Katriinalle arvostavasta ja kannustavasta yhteistyöstä!”

Kuva: Magnus Scharmanoff

“Tunnen, että minulla on paljon annettavaa”

Veera Palokangas
Mielessä voimaa -kokeilu, Kouvola

“Olin mukana LOV ME:n Mielessä voimaa -kokeilussa. Kaverini houkutteli minut mukaan osallistumaan tähän projektiin. 

Mielessä voimaa oli teatterikokeilu. Löysin sen aikana itsestäni luovia puolia ja rohkeutta. En ole työelämässä, mutta Mielessä voimaa -kokeilussa sain olon, että kuulun osaksi yhteiskuntaa. Tunnen, että minulla on paljon annettavaa.

Hienointa Mielessä voimaa -prosessissa oli esityksemme Äkkisyvää. Siskoni tuli mukaan esitykseen, hän soitti selloa. Oli ihanaa, että se oli meille yhteinen juttu. 

Olen kokeilun myötä innostunut teatterista, ja uskalsin lähteä myös mukaan Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -koulutukseen. Koulutuksessa työstämme omaa kokemustarinaamme ja opimme esittämään sen puheen lisäksi  taiteen kautta.

Toivoisin, että voisin olla täällä Kymenlaaksossa mukana perustamassa vertaistukiryhmää masentuneille äidelle. Ryhmän ohjauksessa haluaisin käyttää luovia menetelmiä, joita olen oppinut matkan varrella.

LOV ME -hankkeeseen osallistuminen on ollut minulle merkityksellistä.

Kuvausympäristökseni halusin luontoa. Asuimme ennen Vantaalla, jossa lentokoneet suhasivat pään yli, meteliä oli paljon ja naapurit lähellä. Nyt asun Kouvolassa, mutta maakunnan puolella. Tykkään metsästä ja puistoista. Sapokan vesipuistosta Kotkassa löytyi japanilaistyylinen patsas, jonka vieressä seison kuvassa. Saan voimaa luonnosta.

Liikkalassa meillä on kissa, koira, kanoja, kukko ja kaksi kania. Pidän Liikkalasta ja luonnon keskellä asumisesta. Voin paremmin täällä.”

Kuva: Lokki Media

“Puhuminen vähentää stigmaa ja tuo toivoa”

Päivi Söderholm
Toivon ilta -kokeilu, Helsinki

“Olen FinFami Uusimaa -omaisyhdistyksen kokemusasiantuntija.  FinFamista kysyttiin kiinnostusta LOV ME -hankkeeseen osallistumiseen. Osallistuin hankkeen yhteiseen suunnittelutapahtumaan, jonka aivoriihessä muodostuivat omat ryhmät teemojen mukaan. Itse suuntauduin Toivon ilta -ryhmään.

Aluksi minulla oli hieman epäuskoinen olo; mitä hankkeesta ylipäänsä tulee. Meitä oli niin eri lähtökohdista, omaisia, kuntoutujia ja ammattilaisia. Omat ajatukset lähtivät kuitenkin elämään ryhmässä. Hankkeen edetessä yhteinen näkemys muovautui, ja ensimmäisen Toivon illan toteutuessa vahvistui, että olimme oikealla tiellä. Olin vähän pelännyt, että ideamme koetaan pyörän keksimiseksi uudelleen, koska vastaavanlaisia tapahtumia on aiemminkin järjestetty.

Jokainen hankkeeseen osallistuja toi omat ideansa ja kokonaisuudesta tuli yllättävän hyvä. Myönteisen palautteen määrä yllätti.  Koin myös sen merkittävänä, että yhteinen sävel ja yhteenkuuluvuus löytyi hankkeeseen osallistujien kesken. Toivon illan suunnittelussa oli mukana LOV ME -hankkeen vetäjien lisäksi julkisen puolen työntekijöitä, FinFamin työntekijä,  kuntoutujakokemusasiantuntija ja minä omaiskokemusasiantuntijana. 

Omaispuheenvuoron ja esiintymispelon vuoksi koin onnistuttuani voimaantumista. Olin ensimmäisessä Toivon illassa yllättynyt ja kauhuissani yleisön määrästä. Myönteisen palautteen vuoksi rohkaistuin kuitenkin jatkamaan ja sain varmuutta muidenkin omaispuheenvuorojen pitämiseen. Sain vahvistusta sille, että asioista puhuminen on tärkeää stigman vähentämiseksi ja toivon näkökulman tuomiseksi.

Parasta oli yhteenkuuluvuus eri toimijoiden kesken, yhteenkuuluvuus kuntoutujakokemusasiantuntijan kanssa ja tunne siitä, että voi omalta osaltaan vaikuttaa stigman vähentämiseen ja helpottaa joidenkin oloa.

Suhtaudun avoimesti aivoriihityöskentelyyn, koska kokemukseni mukaan niistä syntyy toteuttamisen arvoisia asioita. Pyörä voidaan keksiä uudelleen uudella tavalla, joka lähtee elämään, jos sekä julkinen puoli että kolmas sektori toimivat yhteistyössä. Pidän myös tärkeänä, että kuntoutujat ja omaiset toimivat yhteistyössä eikä ihmisiä kauheasti erotella terveisiiin ja sairaisiin. Toipumisen ja ihmisenä kehittymisen tiellä kun loppujen lopuksi ollaan kaikki elämämme aikana.

Osallistuin myös FinFamin omaan aivoriihityöskentelyyn, jonka tavoitteena oli kehittää FinFamin toimintaa. Omaisten oman polun toteuttaminen jatkuu ja olen siinä mukana.

Vaikka olin kuvauksen suhteen hieman epämukavuusalueellani, on minulla valokuvassa ihmeen levollinen ja rauhallinen ilme katsoessani merelle päin. Ympäristössäni on mukavia elementtejä: sileä kivi sekä rosoisen karhea puunrunko. Voikukka muistuttaa minua monista alkukesistä lapsuudesta lähtien.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

“Hanke toi elämääni optimismia”

Tiina Piira
Kokemus Voimavaraksi -ryhmä, Kotka

“Ammatiltani olen kemisti/tutkija, mutta usean vuoden eläkkeellä olon jälkeen valmistuin myös kokemusasiantuntijaksi 2019. Kuulin LOV ME -hankkeesta Facebookin kautta ja infotilaisuuden jälkeen lähdin innostuneena mukaan. Olin mukana työryhmässä, jonka kehittämistyön tuloksena syntyi Kokemus Voimavaraksi -ryhmätoimintamalli, joka on suunnattu masennuksesta ja ahdistuksesta kärsiville. Kokeilu onnistui hyvin ja tällä hetkellä mallia markkinoidaan eri tahoille.

LOV ME -hanke on merkinnyt paitsi yhdessä tekemistä, myös uusia ystäviä, jotka toivottavasti pysyvät elämässäni hankkeen päätyttyäkin. Yhdessä ideoiminen, uuden luominen  ja heittäytyminen toivat myös iloa ja toivoa elämääni. Rankoillakin kokemuksillani on merkitystä ja voin auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia. Eräs ryhmäläinen totesikin osuvasti, että kokemusta uskotaan!

Hanke on tuonut elämääni myös optimismia. Olin jo useamman vuoden ajan harkinnut osa-aikatöiden tekemistä. Kokemusasiantuntiijakoulutus sekä hankkeeseen osallistuminen antoivat minulle varmuutta siihen, että minulla on edelleen kykyjä ja voimia olla ainakin osittain mukana työelämässä. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Työstä saatu palkkio on myös tärkeä ja kannustava tekijä.

Parasta hankkeessa olivat ihmiset: hankkeen ohjaajat, kokemusasiantuntijakollegat ja asiakkaat. Jaetut tunteet itkuineen ja nauruineen olivat tärkeitä meille kaikille, sekä ryhmäläisille että ohjaajille. Voimaantumista tapahtui meille kaikille! Oli turvallista päästää mielikuvituksensa valloilleen ja ideoita ilmoille niitä liikoja suodattamatta, koska siihen kannustettiin. Kyseessähän oli nimenomaan kokeileva kehittäminen. Oli myös palkitsevaa olla mukana prosessissa, missä alun raakileesta työstetään lopulta valmis toimintamalli. 

Sain hankkeesta valtavasti työkaluja itselleni. Minulle tuli kokemusta ryhmänohjauksesta, mistä on hyötyä jatkossa kokemusasiantuntijan töissä. Omat vahvuudet ja toki myös kehittämisen kohteet tarkentuivat. Sain rohkaisua työstää omaa kokemustani työkaluksi muiden auttamiseen.

Halusin tulla kuvatuksi Meripuistossa majakoiden luona. Meripuistossa on paikka, jossa on 5-6 suunnilleen ihmisen korkuista majakkaa. Meitä kokemusasiantuntijoita voidaan ajatella symbolisesti majakoiksi, jotka näyttävät valoa akuutisti masentuneille ja ahdistuneille ihmisille. Meillä on takana oma kuntoutuskokemus, joka voi toimia toivon ja valon tuojana vielä masennuksen kourissa oleville.”

Kuva: Lokki Media

“Kokeilu vaikutti kokonaisvaltaisesti”

Jukka Illman
Kokemusta on! -kokeilu, Kotka

“Olen työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä ja toimin kokemusasiantuntijana.

Tein LOV ME -hankkeen Kokemusta on! -kokeilussa kaikkea mahdollista, muun muassa kerroin oman tarinani yleisölle ja pidin myös kokemusasiantuntijavastaanottoa.

Muistaakseni törmäsin LOV ME -hankkeeseen ja tähän kokeiluun joko Kakspy ry:n verkkosivuilla tai sitten kuulin siitä Kakspy ry:n toiminnanjohtaja Miia Kurttilalta, kun olin kokemusasiantuntijana mukana rekrytoimassa uutta hankepäällikköä järjestön toimintaan.

Kokemusta on! -illoissa merkityksellistä oli ihmisten auttaminen. Minusta tuntuu, että osallistujat todella saivat siitä itselleen jotain. Vaikka olinkin kokeilussa monessa mukana, niin henkilökohtaisesti hienoimmalta tuntui kokemusasiantuntijavastaanoton pitäminen. Se tuli niin lähelle itseä, kun omalla toiminnalla pystyi auttamaan ja näkemään, kuinka toinen tulee kuulluksi.

On vaikea eritellä, mitä olen Kokemusta on! -kokeilusta oppinut. Kokemusta on! -toiminta on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti siihen, kuinka kokemusasiantuntijana toimin. Myös  palvelumuotoilun ymmärtäminen on kehittänyt sitä, kuinka ajattelen. Kokemusta on! -kokeilun aikana oli kiva päästä kirjoittamaan blogitekstejä mielenterveydestä. Blogitekstit julkaistiin LOV ME -hankkeen sivulla ja somessa. 

Nautin LOV ME -hankkeen kokeilussa erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Minusta tuntuu, että kokemus on opettanut minulle ihmisistä paljon, ja onhan ihminen mielenkiintoinen kohde oppia. Olen Kokemusta on! -iltojen ja koko prosessin kautta oppinut valtavasti myös itsestäni – yhtenä ihmisenä muiden joukossa.

Valitsen kuvausympäristöksi ilman muuta merimaiseman. Meri on pienestä asti ollut minulle tärkeä: olen saaressa syntynyt ja aikuisikäni sain leipäni merestä. Meri on merkityksellisyydessään minulle heti ihmissuhteiden jälkeen tärkeintä.”

Kuva: Lokki Media

“Täällä kohdellaan ihmisenä”

Manu Havisalmi, teatterialan freelancer
Osallisuutta arkeen teatterista, Kotka

“Olin ammattilaisena mukana Osallisuutta arkeen teatterista -kokeilussa. Kokeilussa mukana olevat kokemusasiantuntijat kertoivat kehittämissuunnitelmastaan ja kysyivät, lähtisinkö mukaan. Innostuin ideasta, joten oli helppo suostua.

Osallisuutta arkeen teatterista -kokeilussa teatteritoiminta vietiin Kakspy ry:n asumisyksiköihin. Asukkaiden kanssa työskentely oli mielekästä, ja kokeilusta jäi olo, että tätä haluaisi tehdä jatkossakin. Oli hienoa nähdä, kuinka osallistujat yhteisen matkan varrella innostuivat, rentoutuivat ja vapautuivat. Kokeilussa mukana oleminen oli inspiroivaa ja palkitsevaa.

Upeinta kokeilussa oli nähdä muutos osallistujissa. Kun kokeilu aloitettiin, moni arkaili teatterimenetelmiä. Pikkuhiljaa ihmiset kuitenkin innostuivat, ja tuli yhteinen ymmärrys siitä, että ei ole “väärää tapaa tehdä”. Loppuvaiheessa kokeilua osallistujat jo heittäytyivät mukaan toimintaan: ei tarvinnut enää pyytää vapaaehtoisia, sillä he lähtivät mukaan oma-aloitteisesti. Oli myös hienoa, kuinka henkilökunta osallistui yhdessä asukkaiden kanssa ryhmätoimintaan. 

Kokeilusta tuli minulle paljon palautetta. Meinasi tulla roska silmään, kun osallistuja kertoi, että ryhmään tullessa saa hetkeksi unohtaa huolet ja murheet. “Täällä kohdellaan ihmisenä.” Kokeilu oli monella tapaa merkityksellinen niin osallistujille kuin ammattilaisellekin.

Kokeilu on tuonut minulle ammatillisia haaveita. Olisi hienoa, mikäli vastaavaa teatteritoimintaa pääsisi jatkossakin toteuttamaan asumisyksiköissä tai esimerkiksi Kakspy ry:n Mielipaikassa ja Klubitaloilla. On tärkeää, että teatteri saataisiin ihan rakenteisiin asti, ei vain projekteina tai hankkeina kokeiltavaksi.

Toivon, että LOV ME:n hyväksi havaituista kokeiluista ainakin osa saisi jatkoa ja aikaan pysyvän toimintatavan muutoksen. Teatterialan toimijana on helppo rummuttaa kulttuuritoiminnan puolesta, mutta ihan todennettua on, että taide sekä kulttuuritoiminta edistävät ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Halusin tulla kuvatuksi meren lähellä, sillä meri merkitsee minulle vapautta. Vaalin ajatusta, kuinka tästä jos vesille lähtisi, voisi päätyä ihan minne vain. Meren aava kuljettaa Kotkasta vaikka Japaniin asti! Sillä ei ole rajoitteita, se ei ala eikä pääty mihinkään. Meren äärettömyys rauhoittaa.”

Kuva: Lokki Media