Ajankohtaista

12.8.2021

Kokemusasiantuntijat madaltavat huumeiden käyttäjien pääsyä palvelujen piiriin

Kokemusasiantuntijoiden ottamisesta mukaan sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiseen ja toimintaan on saatu lupaavia tuloksia Kymenlaaksossa. Kokemusasiantuntijoiden tapaaminen neulanvaihtopisteillä on lisännyt kävijämääriä ja sitouttanut hoitoon hakeutumiseen.

Palvelut eivät monin paikoin kohtaa tarpeita

Kymenlaakso on tilastojen valossa päihteiden käytössä yksi synkimpiä alueita Suomessa. 

Tarpeet ja palvelut eivät tunnu aina kohtaavan.  Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan osaa huumeidenkäyttäjistä tarjolla olevat palvelut eivät tavoita. Palvelut koetaan pirstaleisiksi ja hoitoaikoja jää käyttämättä.  

Kokemusasiantuntijat ratkaisemaan haasteita

Haastetta lähdettiin ratkomaan  ottamalla kokemusasiantuntijat mukaan palveluiden kehittämiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen. LOV ME-hankkeessa kehitettiin uusi matalan kynnyksen palvelu Kymsoten sosiaali- ja terveyspalveluneuvonta Pisteeseen yhdessä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Nyt neulanvaihdon ja terveysneuvonnan lisäksi kävijät voivat Kotkan Pisteellä tavata kokemusasiantuntijoita, jotka kuuntelevat kävijöitä kiireettömästi ja rakentavat luottamusta.  Kokemusasiantuntijoihin luotetaan eri tavalla kuin viranomaisiin. Oma esimerkki huumeista irti pääsystä tuo toivoa siitä, että muutos voisi olla myös itselle mahdollista.

Tää voi olla ainut paikka potilaille missä he pääsevät puhumaan ylipäänsä. Monet istuu himassa ja ei ole välttämättä ketään kelle puhua” – Pisteen kävijä      

Tulokset kokeilussa lupaavia

Uuden toiminnan tulokset ovat erittäin hyvät. Pisteen kävijämäärät ovat lisääntyneet ja uudet kävijät ovat hakeutuneet palvelujen piiriin. Useita hoitosuhteita on alkanut ja ihmiset ovat alkaneet hoitamaan asioitaan, kun se nyt käy helpommin. Monelle keskustelu kokemusaasiantuntijan kanssa on tuonut puuttuvan palasen matkalla motivoitumiseen muuttaa elämää.  Matka huumeista irrottautumiseen on pitkä, mutta kokemusasiantuntijoiden tukemana se on mahdollista aloittaa. 

Päihteiden käytön lopettamisen vaikutukset ovat sekä yksilötasolla sekä yhteiskunnallisella tasolla hyvin merkittäviä. Yhdenkin veromaksajaksi siirtyvän ihmisen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat .Yksilötasolla mm. päihteidenkäyttäjän elämänlaadun koheneminen, osallisuuden vahvistuminen sekä hänen läheisensä kärsimyksen helpottuminen.

LOV ME-hankkeen lopputapahtumassa 19.8. on klo 9.25-9.40 ohjelmassa “Case Piste – Kokemusasiantuntijat madaltamassa päihdepalveluja”. Tällöin on oiva mahdollisuus kuulla lisää kokemuksia kyseisestä teemasta. Lopputapahtuma pidetään verkossa klo 9-12.30, Linkki tapahtumaan: www.bit.ly/lovme-loppu

5.8.2021

LOV ME-lopputapahtuma to 19.8. klo 9-11.30 ONLINE

LOV ME- hanke on kehittänyt viimeiset kolme vuotta kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa positiivista mielenterveyttä vahvistavia palveluja ja toimintoja yhteiskehittämisen prosessin avulla. Tienviittoina meillä on ollut toipumisorientaatio ja kokeileva kehittäminen.

Kolmeen vuoteen on mahtunut iso määrä onnistumisia, mokia ja yllätyksiä. Yhdessä oppimista ja jakamista. Kohtaamisia ja yhteiskehittämistä. Uusia ystävyyksiä, palveluja, luovia tekoja. Mahtavia, rohkeita ihmisiä. Nyt hanke on tulossa päätepisteeseen ja on yhteenvetojen, lopputapahtuman aika. Katsotaan hetki taaksepäin ja kerätään tarinat ja kokemukset talteen sekä luodaan katse tulevaan: Mitä kaikkea kokemusasiantuntijuus voi tuoda mielenterveyspalveluihin ja miten muutosta luodaan?

Ole siis lämpimästi tervetullut 19.8 Lopputapahtumaamme, joka pidetään vallitseva koronaturvallisuus huomioon ottaen, etätapahtumana. Nähdään siis 19.8 klo 9-11.30 Teamsissa. Klikkaa lisätietoa fb-tapahtumasta: LOV ME -lopputapahtuma ONLINE/TEAMS

27.7.2021

Tervetuloa mukaan Kakspy – Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ryn LOV ME -hankeen keskustelulliseen webinaariin: “Kokemusta on! – Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi” tiistaina 31.8. klo 9-12 Zoomissa.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua 24.8. asti, lähetämme ilmoittautuneille zoom-linkin tilaisuuteen tapahtumaa edellisenä päivänä. Ilmoittautuminen: https://pokka.kukunori.fi/kakspy/kokemusta-on-webinaari

Tervetuloa!

Lisätietoja Pasilta ja Katriinalta
pasi.paksuniemi@kakspy.com
katriina.nuutinen@kakspy.com

P.S. Prosessista tehtyyn videoon voit tutustua jo edeltä:

17.6.2021

Koen toiminnan kehittyneen ja rikastuneen kokemusasiantuntijoiden mukaan tulon myötä

Tänään tapasimme viimeistä kertaa Kymsoten mielenterveyspalvelujen ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita Hyvän kohtaamisen -prosessin merkeissä. Loppusyksystä aloitettu, etäyhteyksin toteutettu yhteiskehittämisen prosessi ei ollut helpoin, mutta sen hedelmänä syntyi monta upeaa kohtaamiseen linkitettyä kokeilua ja käytäntöä, hienoa! Kiitos jokaiselle prosessiin osallistuneelle merkittävästä työpanoksestanne ja valmiudestanne haastaa totuttuja asenteita ja tapoja! Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö verkon välityksellä mursi raja-aitoja, ja KAT-ammattilainen -yhteistyö toi koko joukon oppia sekä inhimillisyyttä hoidon aloittamiseen. 

Miepäpolien kokeiluja ovat olleet mm. 

 • Hyvän kohtaamisen -juliste sekä -tarinat (vihkonen), jotka nyt ovat löytäneet paikkansa hoitajien huoneista ja auloista kaikilla Kymenlaakson psykiatrian poliklinikoilla.Tähän mennessä on havaittu, että  juliste mahdollistaa hyvästä kohtaamisesta keskustelun; tuo esiin odotuksia hoidosta ja siten motivoi ja sitouttaa hoitoon. Keräämme vielä kesän aikana lisää palautteita kokeilusta ja kokoamme ne yhteen elokuussa. 
 • Kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen ryhmätoimintaan. Teimme kaksi kokeilua, jossa kokemusasiantuntijat kertoivat tarinanansa taiteen keinoin hoitoryhmässä.
 • Toipumiskartta- juliste,LOV ME – hankkeen ja Propellipäiden yhteiskehittämisen tulos,  on saavuttanut suuren suosion ja löytänyt paikkansa poliklinikoiden seiniltä ja herättänyt paljon keskustelua. 
 • Erilaiset kohtaamistilannekokeilut: Kuinka edistetään hyvää kohtaamista ja hoitoa  esimerkiksi puistoissa kävelylenkeillä, kaupassa asioimisessa tai kahvilassa. 
 • Lemmikkien mukaanotto tapaamisiin -ulkolenkeille ja keskustelu vastaanotolla lemmikeistä.
 • Hoitajien omat, lyhyet mindfulness – hetket kesken kiireisen työpäivän, ennen asiakkaan kohtaamista.
 • Kokemusasiantuntijan mukanaolo viikottaisissa KYKS-infotilaisuuksissa. Infotilaisuudet järjestetään sairaalan osastolta kotiutuville potilaille, helpottamaan siirtymistä takaisin arkeen ja avohoidon piiriin. Kokeilimme infotilaisuuksien järjestämistä digitaalisesti.

 • Tärkeä huomio yhteiskehittämisen prosessissa oli, kuinka kokemusasiantuntijoiden mukana olo toi inhimillisyyttä tilaisuuteen ja kuinka  verkkopohjainen toiminta mahdollistaa ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen laajemmin koko Kymen alueella.
 • Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten palaute yhteiskehittämisen prosessista oli erittäin myönteistä. Yhteistyö on koettu antoisana, ja toiminta yhdessä toiminut jopa “hämmästyttävän hyvin, loistavasti ”. Asenteiden tasolla yhteiskehittämisen prosessi on antanut tilaa uskomattomalle muutokselle ja mahdollisuuksien näkemiselle, ja yhdessä ääneen lausuttu toive ja suunnitelma onkin, että yhteistyö Kymsoten ja kokemusasiantuntijoiden kesken jatkuu myös prosessin jälkeen.

  Julkaisemme Hyvän kohtaamisen tarinoita seuraavien viikkojen aikana somessa yksittäisinä kuvina ja löydät sen kokonaisuudessaan alta PDF-tiedostona. Tarinat ovat aitoja kokemusasiantuntijoiden kertomia kohtaamisia (nimet muutetut).

  21.5.2021

  “- – ennen projektin toteutumista jopa vähän mietin, että mitähän tästä niinku oikeesti tulee, olin vähän skeptinen… Nyt oon huomannu et perhana sentään tää siis oikeasti toimii! ❤️

  – Kokemusasiantuntija

  Kevät etenee ja niin etenevät myös hankkeen prosessit! Kymsoten miepäpolien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä on alkamassa kokeiluja mm. kokemusasiantuntijoiden osaamisen ja kokemustarinoiden mukaan ottamisesta avohoidon ryhmäkuntoutukseen sekä osaksi sairaalassa toteutettavaa potilasinfoa ennen kotiutumista. Myös julistetta Hyvän kohtaamisen -reseptistä on työstetty: kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten huomiot sekä tarinat hyvän kohtaamisen edellytyksistä löytyvät pian psykiatrisen avohoidon poliklinikoilta Kotkasta ja Kouvolasta. 

  Kokemusasiantuntijuuden lippua pidettiin korkealla myös muissa hommissa menneellä viikolla: LOV ME:n kokemusasiantuntijajoukko Prillimimmit edistävät voimavararyhmäkokeilun levittämistä Kymen alueella ja sosiaali- ja terveysneuvonta PISTEeen KATtien, ammattilaisten ja asiakkaiden mahdollisuus matalan kynnyksen kohtaamiselle on osoittautunut toimivaksi ja tarpeelliseksi tueksi päihteiden käyttäjille. PISTEen sekä Kukunorin Huudikoutsien kanssa on sovittu yhteistapaaminen koskien jalkautuvaa kohtaamista. 

  Kuluneella viikolla meillä oli innostunut tapaaminen Werkko ry:n KOKEVA-hankeen kanssa. Olemme viime viikot myös olleet mukana Finfamin sekä Helsingin kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluiden Toivon ilta 4 -tapahtuman suunnittelussa: Toivon ilta -tilaisuus psykoosin kokeneille, heidän läheisilleen sekä muille kiinnostuneille järjestetään maanantaina 31.5. kello 17.30-19.15 virtuaalisena Teams-tapahtumana. (Toivon ilta 4 -tapahtuman tiedot löydät myös Facebookista)

  Oikein mukavaa viikonloppua juuri sinulle! 🥰☀️🌼

  18.5.2021

  Löydä Jaana Hiekkala & Janita Alastalo: ”Et tulis arkeen jotain muutakin kuin tyhjää” : Psykoosikuntoutujien kokemuksia kokemusasiantuntijatoiminnasta”  -opinnäytetyö Theseuksesta klikkaamalla tätä!

  27.4.2021

  Aito Välittäjä -toimintamallin opinnäytetyö julkaistu (Metropolia AMK)

  Onnittelut! Tänään esiteltiin Jaana Hiekkalan ja Janita Alastalon Metropolia AMK toimintaterapian ajankohtainen ja perusteellinen opinnäytetyö: “Et tulis arkeen jotain muutakin kuin tyhjää”- Psykoosikuntoutujien kokemuksia kokemusasiantuntijatoiminnasta. Opinnäytetyö selvittää haastattelujen kautta “Aito Välittäjä” -toimintamallia psykoosipalvelujen asiakkaiden näkökulmasta. Aito Välittäjä on LOV ME -hankkessa yhteiskehitetty toimintamalli, joka on käytössä Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa. LOV ME -hanke ja Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut ovat opinnäytetyön yhteistyökumppaneita.

  Hiekkalan ja Alastalon opinnäytetyö tuo hienosti esiin käyttäjälähtöisen toimintamallin toimivuuden psykiatriassa. Opinnäytetyö on linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa tuodessaan esiin kohtaamisen, mielekkyyden ja toivon merkitystä kuntoutusprosessissa. Vaikka Aito Välittäjä -toimintamallia on jouduttu Helsingin kaupungilla koronan vuoksi soveltamaan alkuperäisestä suunnitelmasta, tuovat kerätyt kokemukset dataa nykyisenlaisenkin toiminnan merkityksellisyydestä kuntoutumisessa – voimme vain kuvitella, kuinka toimintaa voidaan hyödyntää koronan jälkeen! 

  Aito Välittäjä -mallin palvelupolku

  Aito Välittäjä -toimintamallissa kokemusasiantuntijat eli Aidot Välittäjät toimivat yhteistyössä toimintaterapeuttien kanssa. Opinnäytetyön haastatteluissa Aito Välittäjä -toiminta koettiin myönteiseksi ja tarpeelliseksi lisäksi kuntoutumisessa: se toi positiivisuutta mielialaan ja tulevaisuudenuskoa. Aito Välittäjän kanssa toimiminen koettiin rennoksi ja helpoksi: tärkeää on paitsi mielekäs toiminta myös “joku, jonka kanssa toimia”. 

  Jaana Hiekkalan ja Janita Alastalon opinnäytetyö Aito Välittäjä -toiminnasta auttaa mallin ainutlaatuisuuden ymmärtämisessä. Opinnäytetyön tutkittu tieto antaa eväitä mallin jatkokehittämiseen sekä toimintamallin levittämiseen. Opinnäytetyön perusteella toimintamallia on helppo suositella. Helsingin kaupungin psykiatriapalvelut laajentavat paraikaa Aito Välittäjä -toimintaa mielialahäiriöpoliklinikoille, ja rohkaisemme myös muita kaupunkeja, kuntia ja sote-kuntayhtymiä ottamaan hyväksi todettu toiminta omaan valikoimaan!

  22.4.2021

  Kohtaamisen äärellä

  Tämä viikko on ollut viime aikoihin verrattuna poikkeuksellinen, sillä liikkuvien osia on ollut huomattavasti vähemmän. 😁 Julkaisimme viikolla LOV ME:n käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessimallin somessa. Mikäli malli houkuttelee kokeilemaan, löydät Kakspy ry:n Youtube-kanavalta sen kuvauksesta linkkejä työkaluihin, jotka auttavat käyttöönotossa. Prosessi ja mallinnetut kokeilut kevään, kesän ja syksyn mittaan löytyvät yhä enenevissä määrin myös Innokylän Kokeileva kehittäminen -kokonaisuudesta


  Tiistaina tapasimme parin viikon tauon jälkeen Pisteen porukkaa! Vaikka viestit ovat sähköpostitse ja Whatsappilla kulkeneet, oli tosi kiva tavata ihan “etä-livenä” eli Teamsilla. Keskustelumahdollisuus kokemusasiantuntijoiden kanssa on koettu merkittäväksi, ja nyt mietimme, voisimmeko tiivistää yhteistyötä Pisteen, Pisteen kävijöiden sekä heidän läheistensä ja esimerkiksi Kakspy ry:n perhe- ja läheistyön kanssa.


  Pisteen toiminnan vakiintuminen on ollut palkitsevaa niin ammattilaisille kuin kokemusasiantuntijoillekin. Esimerkiksi eräs kävijä kertoi kokemusasiantuntijalle vaivasta, josta ei ollut terveydenhoitohenkilöstölle maininnut. Keskustelu oli kuitenkin jäänyt mietyttämään, nimittäin seuraavalla kerralla sama henkilö rohkaistui hakemaan oireeseen apua. ❤️ Viime viikoilla useampi Pisteen kävijä on, ei vain tyytynyt neulojen ym. välineiden vaihtamiseen puhtaisiin (mikä on myös todella tärkeää), vaan ottanut puheeksi halukkuuden jatkohoitoon. Tällä hetkellä Pisteellä mietitään kokemusasiantuntijoiden jalkautumista, jotta tieto toiminnasta leviäisi paremmin.

  Tällä viikolla tavattiin myös Kymsoten miepäpolien ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita Hyvä kohtaaminen -kokeilun merkeissä. Miepäpolien kokeilussa tullaan nyt testaamaan erilaisia keinoja edistää hyvää kohtaamista yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden sekä toteutukseen osallistuvien verkoston jäsenten kanssa. Kuten käyttäjälähtöisessä kokeilevan kehittämisen prosessissa yleensäkin, kokeilun aikana pyrimme yhdessä tunnistamaan toimivia käytäntöjä ja tapoja, joita voisi jatkossakin hyödyntää. Tunnistamista auttavat arvioiminen ja palautteiden kerääminen ja havainnoiden sekä mahdollisten korjausliikkeiden tekeminen.


  Vaikka iso osa kokeiluista ei vaadi radikaaleja muutoksia, on oman toiminnan ja ajattelun muuttaminen vaativa prosessi. Voiko kohtaamisen tasavertaisuutta korostaa tilan ja ympäristön huomioimisella? Entä jos tapaamisen aluksi voitaisiinkin ottaa yhdessä kuppi kahvia, miten se vaikuttaisi ilmapiiriin? Miten taide ja kulttuuri voisivat olla osa kohtaamista – tai entä jos mennään yhdessä kävelylle ja liikkumaan: voiko asiakas ottaa lemmikkikoiran tai kanin valjaissa mukaan? Mietimme myös, kuinka ammattilaisen työhön ja asiakaskohtaamisiin vaikuttaisi se, jos ammattilaisella olisi itsellä “lupa” rauhoittua mindfulness-hetkelle työpäivänsä aikana? 🌷

  Ensi viikolla julkistetaan LOV ME -kokeilusta tehty opinnäytetyö! Siitä lisää silloin, mukavaa viikonloppua! ☀️

  16.4.2021

  Mitäpä kuuluu LOV ME?

  Maanantaina tapasimme Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan Werkko ry:n Kokewa -hankkeen työntekijöitä. Werkko ry toimii Keusoten alueella, ja yhdessä pohdimmekin, voisiko LOV ME:n pääkaupunkiseudulla ja Kymessä toteutetuista kokeiluista tai malleista olla iloa myös Keski-Uudenmaan palvelunkäyttäjille, kokemusasiantuntijoille, järjestötoimijoille sekä sote-alan ammattilaisille.

  Tiistaina kuulosteltiin totuttuun tapaan uuden Sosiaali- ja terveysneuvonta Pisteen meininkejä. Mm. Pisteen KAT-huoneen tuunausta varten postitimme (tsekkaa video eilisessä julkaisussa😉) Toipumiskarttoja! Torstain tapaamisessa Miepäpolien kanssa aseteltiin askelmerkkejä Hyvän kohtaamisen -kokeiluille. Viime viikolla postasimme KAT-Minnan toteuttaman Hyvän kohtaamisen resepti -kuvan, tällä viikolla sitä hyödyntäen mietimme, mikä olisi resepti huonolle kohtaamiselle.

  Keskiviikkona lovmeläiset olivat mukana Kukunorin Propellipäiden Uteliaiden kehittäjien aamukahvilla, jossa keskusteltiin Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajoista. Pasi ottikin iltalukemiseksi Sitran käsikirjan tulevaisuuden hahmottamisen työstämistä varten: aihe on mielenkiintoinen ja on hyvä, kuinka käsikirja antaa konkretiaa niinkin abstraktin asian kuin tulevaisuuskuvien sekä tulevaisuutemme toiveiden ja haasteiden käsittelemiselle!

  Tällä viikolla LOV ME on yhdessä äitiorganisaatiomme Kakspyn kanssa miettinyt tuloksellisuusraportointia ja -ketjuja: kuinka avaamme hankkeiden tavoitteita vielä konkreettisemmin ja pystymme näin mittaamaan ja tekemään entistä paremmin näkyväksi työn merkityksen. Viikkoomme mahtui vielä myös Katriinan ja KAT-Marin esitys Mielessä voimaa -kokeilusta kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutuksessa, muistelua vuosi sitten ilmestyneestä Aito välittäjä -oppaasta, SOSTEn valtakunnallinen tilaisuus SOSTETalk! sekä yhteydenpitoa mallinnettujen kokeilujemme kokemusasiantuntijoihin ja ammattilaisiin, mistä lisää myöhemmin! 

  💛🌱 Oikein mukavaa viikonloppua kaikille, nauttikaamme keväisyydestä!

  13.4.2021

  Viime viikoilla olemme sivunneet useampaankin kertaan kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutuksia. XAMKin lyhytkoulutusten sarja on ollut todella kiinnostava, ja tänä torstaina kokemusasiantuntija Mari yhdessä LOV MEn Katriina kanssa esittelevät osallistujille LOV ME:n Mielessä voimaa -mallin, jossa edistettiin positiivista mielenterveyttä ja osallisuutta sekä lievennettiin stigmaa kokemuksellisen Forum-teatterin ja vertaistuen avulla.

  Kulttuurihyvinvointia

  Mutta mitä se kulttuurihyvinvointi on?

  Kulttuurihyvinvointi viittaa yksilölliseen tai yhteisöllisesti jaettuun kokemukseen siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Toisaalta kyseessä on ilmiö, jossa kulttuuri ja taide kantavat tai välittävät erilaisia hyvinvointiin liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia. Kulttuurihyvinvoinnin ytimessä on ihmisen merkityksellinen toiminta taiteen ja kulttuurin parissa, mikä sisältää myös arjen kulttuurisuuden. 

  Kulttuuri ja sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren ja ilmenevät omassa taidesuhteessa: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan. Ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia – näiden täyttyminen ja toteutuminen on kulttuurihyvinvointia. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista. 

  Kulttuurihyvinvoinnin lisäksi voimme puhua myös kulttuurihyvinvointialasta, eli toiminnan, kehittämisen, koulutuksen ja tutkimuksen kentästä, jossa rakennetaan ja sovelletaan eri taiteenalojen ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen yhteistyöstä syntyviä sisältöjä ja menetelmiä sekä näihin kytkeytyvää tietoa.

  Kulttuurihyvinvointipalvelut, tai taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut taas ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen räätälöitäviä palveluita, joilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita. Ne voivat esimerkiksi lisätä toimintakykyä, elämänhallinnan tunnetta ja koettua terveyttä, ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista eriytymistä, lisätä osallisuutta ja oikeutta itseilmaisuun, parantaa työhyvinvointia tai tukea mielenterveyttä. Palveluja toteutetaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluyksiköissä, jolloin ne tavoittavat erityisesti yleisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle jääviä kohderyhmiä.

  Kulttuuriin osallistumisella voidaan tarkoittaa niin kulttuurin kuluttamista kuin omaehtoista taiteen tekemistä ja luomista. Osallisuutta kulttuuriin voidaan tarkastella esimerkiksi poliittisen ulottuvuuden näkökulmasta, jolloin huomio kiinnittyy kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen sekä esimerkiksi kansalaisten mahdollisuuteen osallistua kulttuuritoimintojen kehittämiseen sekä niistä päättämiseen. Sosiaalisen ulottuvuuden näkökulmasta taas osallisuus näyttäytyy erityisesti syrjäytymisen vastavoimana, yksilön valtaistumisena tai voimaantumisena. Sosiaalisen osallisuuden voi ajatella sisältävän osallistumisen lisäksi myös kokemuksen kuulumisesta, osallisuudesta ja identiteetistä.

  Liputamme kulttuurihyvinvoinnin puolesta! 🥰

  Lähteet: Taikusydän -verkosto ja XAMK ELOA JA ILOA -hanke.

  9.4.2021

  Kohtaamisen äärellä

  Tämä viikko on ollut lyhyt, mutta paljon ollaan tehty! 

  SosteTALKiin – vain hieman aikataulusta jäljessä… – valmisteltiin video LOV ME -hankkeen käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessimallista! SosteTALK -tapahtuma järjestetään 13.-14.4., jolloin videomme löytyy tilaisuuden tietoiskuista. Videon yhteyteen olemme keränneet lyhyen listan linkkejä, joiden avulla prosessia on helpompi lähteä kokeilemaan vaikkapa omassa työympäristössä. Aloitimme tällä viikolla myös hankkeen lopputapahtuman suunnittelun – jotain mitä odottaa!

  Torstaina tapasimme tuttuun tapaan kokemusasiantuntijoita sekä Kymsoten Miepäpolien ammattilaisia. Miepäpoliprosessi etenee innostuneesti kohti kokeiluja, keskeisenä kysymyksenä on hyvän kohtaamisen edistäminen hoitoprosesseissa. Kiinnostavia ratkaisuideoita, käytäntöjä toimintapoja  onkin löytynyt jo aimo liuta, joita pääsemme testailemaan.  KAT Minnan luonnostelma aiheesta on tämän postauksen kuvituksena:  mistä koostuu hyvän kohtaamisen resepti? Ryhmässä keskusteltiin, kuinka fyysinen tila ja ympäristö muovaavat kohtaamista. Eräs kokemusasiantuntijoista kertoi kolmesta parhaasta  ja merkittävästä kohtaamisestaan toipumispolullaan. Hän huomasi, että yksi näitä yhdistävä tekijä oli, ettei hänen ja ammattilaisen välillä ollut pöytää – voisiko esimerkiksi tällaisilla yksinkertaisilla toimilla vaikuttaa vuorovaikutuksen tasa-arvoisuuteen?

  Kymsoten Piste myös porskuttaa hyvällä fiiliksellä, osoittaneena arvonsa! Kynnystä madalletaan edelleen, kun kokemusasiantuntijoiden huonetta tuunataan kotoisampaan ja rennompaan suuntaan. Minna on jo hankkinut tilaan huopia ja lampun, lisäksi kävijöiden esiin nostamia teemoja, luontoa ja musiikkia tuodaan esiin. Saa nähdä, miten erilainen tila vaikuttaa kohtaamisiin. 🙂

  KAT Krisu on tällä viikolla ollut ensimmäistä kertaa töissä Pisteellä, ja kuvaa tunnelmiaan näin:

  Pisteellä oleminen on myönteinen kokemus, vaikka ihmiskohtalot tulevatkin siellä rankemmin esiin kuin esimerkiksi kokemusasiantuntijana vieroituksessa. Pisteelle tulevat henkilöt saapuvat ja palaavat Pisteeltä takaisin siihen huumehelvettiin, josta vieroituksessa ollaan jo poispäin matkalla. 

  Piste on tärkeä hetken lepo ja huili, he ovat avun ja kuuntelemisen tarpeessa. Kokemusasiantuntijan tavatessaan ehkä paatuneinkin pessimisti voi kuitenkin nähdä, että toivoa on, ja että hänkin voi onnistua, kun “toivottomat tapaukset” ovat myös pystyneet jättämään huumeet ja niiden maailman. Jospa tästä nämä henkilöt saisivat sen kipinän muuttaa elämänsä suuntaa. ❤

  1.4.2021

  Punnukset jalkoihin ettei nouse ilmaan!

  LOV ME:n viime viikot ovat olleet hiljaisempia, mutta vain somen puolella! Kokeilevan kehittämisen prosessin esittelyn valmistaminen (huh!) sekä käynnissä olevat prosessit ja muut hommat vievät aikaa, joten nyt on aika kerrata vähän kuulumisia!

  Kymsoten kanssa yhteistyö sujuu! Uudistettu sosiaali- ja terveysneuvonta Piste on ollut auki maaliskuun ensimmäisestä, ja niin henkilökunta kuin kokemusasiantuntijatkin innostuneena toteuttavat toimintaa. Kokemusasiantijat ovat olleet hyvä lisä Pisteen toimintaan: kävijöillä on tarve puhua, ja onkin ihanaa, että KATeilla on tähän aikaa. Pisteen palveluesimies Sonja Eerola kommentoi Pistettä näin: “(ollaan) ihan sika innoissaan; pitäisi olla punnuksia jaloissa, jottei lähtisi ihan lentoon!” 🙂 LOV ME -tiimi tapaa Pisteen väkeä aina tiistaisin. 

  Myös Kymsoten Miepäpolien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa yhteiskehittäminen on ehtinyt pitkälle, kokeilujen valintaan ja toteuttamiseen! Kuvasta voit nähdä kuinka, minkälaisista ajatuksista prosessi on lähtenyt liikkeelle, sekä sen, millaisia kokeiluaihioita yhteisissä tapaamisissa on pohdittu. Miepäpolin yhteiskehittämisessä kiitosta on herättänyt yhteiskehittämisessä muodostunut turvallisuuden tunne. Ilman tunnetta turvallisuudesta, ei luovuus pääse kukkimaan, eikä uusia ajatuksia päästetä ilmoille. On kiva kuulla, että vaikka etäily ei ihan samaa olekaan kuin kasvokkaiset pajat ja kohtaamiset, LOV ME -tiimi yhdessä osallistujien kanssa on osannut tuoda ja luoda näitä tärkeitä elementtejä myös korona-ajan työskentelyyn. Kiitos siitä jokaiselle ❤

  Tällä viikolla Katriina tiimistämme on osallistunut XAMKin Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen hankkeen sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Taikusydän alueverkostojen yhdessä järjestämiin Kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutuksiin. Kulttuuri ja taidetoiminta todennetusti ja tutkitusti vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin, ja on hienoa, että asiasta pidetään ääntä. Kulttuurihyvinvoinnin koulutuspaketit ovat olleet laajoja niin osallistujien kuin aiheen käsittelynkin kautta, ja on ollut hienoa kuulla eri hankkeissa toteutettuja käytäntöjä kuin myös kokemuspuheenvuoroja ja esityksiä. Näitä kuunnellessa on mieleen kuitenkin noussut, miksi kulttuuri- ja taidetoimintaa yhä niin vähän toteutetaan? Kymsoten ja Eksoten ammattilaisille tehdyn kyselyn mukaan iso osa ammattilaisista suhtautuu myönteisesti kulttuuriin hyvinvoinnin tukijana ja lähteenä. Kuitenkin, vain pieni osa vastanneista kertoo soveltavan kulttuuri- ja taidetoimintaa omassa työssään. Onko niin, että rakenteet sortavat käytäntöjä vastaan? Esimerkiksi vanhus- ja perhetyön kulttuurilähete -malli olisi oiva lisä muuhunkin toimintaan ja eri kohderyhmille, samoin kehitysvammaisten työ- ja kuntoutustoiminnassa taidemuodot on hienosti otettu osaksi arkea – tästä voisimme hyvin ottaa oppia! 

  Muutaman viikon päästä pääsemme Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa esittelemään kokemusasiantuntijoiden ja teatteri- ja draamatoimija Piia Klemoilan kanssa kehitettyä kokemuksellisen Forum- teatterin prosessimallia, jonka kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä näiden läheiset. Jo aiempien koulutuskertojen jäljiltä täytyy lähettää erityiskiitokset webinaarien järjestäjille siitä, kuinka koulutuksen tauotkin on hyödynnetty erilaisten taide- ja kulttuurimuotojen kuten videoiden ensi-iltojen, musiikin sekä kehollisten harjoitusten esittelyyn ja kokeilumahdollisuuksiin! Etätyöaikana kaipaamme itse kukin vähän istumisarjen rikkomista, uusia näkökulmia ja taiteen hyvää tekevää voimaa! 🙂 

  Oikein hyvää pääsiäistä kaikille, palaillaan ensi viikolla! 

  10.3.2021

  LOV MEn arki on yhteistyötä

  LOV ME -hanke on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy ry:n, Finfami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen yhteishanke, jonka tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin. LOV ME:n toiminta-alue ulottuu sekä pääkaupunkiseudulle että Kymenlaaksoon. LOV ME tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden sekä julkisen puolen kanssa.

  LOV ME:lle yhteistyö on paitsi toimintaa määrittävä arvo, myös arkea: Hanke toimii Kukunori ry:n kanssa samoissa tiloissa Helsingin Malmilla, ja nyt etätöitä suosiessakin LOV ME-läiset osallistuvat Kukunorin työntekijöiden kanssa viikottaisille maanantai-iltapäiväkahveille.

  LOV ME:n ja Kukunorin yhteisissä tiloissa oleminen luo luontevia hetkiä ajatusten vaihdolle ja uusien näkökulmien löytämiselle. Malmin Raitille saapuvat vierailijat – kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, järjestötyöntekijät, ammattilaiset, päättäjät ja muut – pääsevät usein sovittujen treffien lisäksi vaihtamaan kuulumisia myös muiden rakennuksessa majailevien kanssa. Win-win -tilanne niin hankkeille kuin kävijöille!

  LOV ME tietää: hyvinvointia edistetään jakamalla ja mukaan ottamalla.
  Luovat ratkaisut kaatavat raja-aitoja – lyödään siis viisaat päät yhteen!

  3.3.2021

  Uusi PISTE avattu Kotkassa

  PISTE on Kymsoten matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysneuvonta suonensisäisiä huumeita käyttäville. PISTEen toimintaa on kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden, Kymsoten ammattilaisten ja LOV ME -hankkeen kanssa.

  PISTEen tarkoituksena on ennaltaehkäistä infektioiden ja tartuntatautien leviämistä tarjoamalla likaisten käyttövälineiden vaihdon puhtaisiin sekä mahdollistamalla C-hepatiitin pikatestauksen. PISTEestä saa neuvontaa arkielämän asioissa, sekä ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

  PISTEeseen tullaan ilman ajanvarausta ja asiointi on anonyymia. PISTE löytyy osoitteesta Turvalantie 2. Lisätietoa PISTEestä löytyy Facebookissa, Instagramissa ja Kymsoten sivulla.

  2.3.2021

  Löydä Ajatusten avaaja Innokylästä

  Kukunorin Propellipäiden ja Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME -hankkeen kokemusasiantuntijoille suunnatusta palvelumuotoilukoulutuksesta syntyi uusi toimintamalli nimeltään Ajatusten avaaja, jonka voit ladata itsellesi Innokylästä.

  Ajatusten avaaja paitsi auttaa ottamaan kokemusasiantuntijat mukaan palvelumuotoiluun, on lisäksi väline, jonka kautta pienemmätkin toimijat voivat ilman ulkopuolista apua lähteä tarkastelemaan omaa toimintaansa palvelumuotoilun kautta. Kokemusasiantuntijat voivat hyödyntää mallin palvelumuotoilunäkökulmaa myös itsenäisesti omassa työssään.

  Vinkki: Sovella mallia ottamalla Ajatusten avaaja käyttöösi vaikka yksi sivu kerrallaan; työkaluksi jo olemassa olevaan toimintaasi! Ota kokemusperäinen tieto prosessin keskiöön kutsumalla keskeiseen rooliin toimintasi osallistujat, tilojen käyttäjät, koulutusten osallistujat, vertaisohjaajat tai muu sidosryhmä. Palaathan kertomaan meille somessa, miltä Ajatusten avaaja sinulle tuntui! LOV ME -hanke löytyy Facebookista ja Instagramista.

  19.2.2021

  LOV ME:n tiimi on vahvistunut: Pasin ja Katriinan joukkoon liittyi 9.2. alkaen Fanni!

  Vaikka Fanni on hankkeelle tuttu aiemmilta vuosilta mm. CTT-kokeilun digifasilitaattorina sekä CTT:stä syntyneen Tuntuu.fi -verkkosivuston ja toiminnan hankekoordinaattorina, on ensimmäiset kaksi viikkoa Lov Me:n parissa kulunut lähinnä hahmoittamalla, mitä kaikkea hankkeessa puuhataankaan! Fannin työpanosta tullaan käyttämään viestinnän vahvistamiseen: keväällä sivua ja somea seuraavat pääsevät entistä tiiviimmin seuraamaan, kuinka kokeileva kehittäminen taipuu eri toimintaympäristöihin.

  Kevään suuri urakka on myös mallintaa Lov Me:n toteuttamat prosessit Innokylään. Hankkeen tarkoitus on kaikessa toiminnassaan, myös mallintamisessa, huomioida käyttäjälähtöisyys: kuinka kuka tahansa voi aidosti ymmärtää, mitä kokeileva kehittäminen on, miksi siitä on hyötyä, ja miten sitä voi arjessa toteuttaa ja ottaa osaksi omaa toimintaa.

  Seuraa ja käy juttusille Lov Me:n Facebook-sivulla ja Instassa!
  Pirteitä pakkaspäiviä toivotteleepi, Lov Me -tiimi ❤️

  15.2.2021

  LOV ME:n sekä Kukunorin Propellipäät-hankkeen yhteisessä Citizen Think Tank (CTT)-kokeilussa syntyneet neljä erillistä kokeilua on julkaistu Innokylän Kokeileva kehittäminen-kokonaisuudessa.

  Käy tutustumassa kokeiluihin!

  21.12.2020

  LOV ME -hankkeen vuosi 2020: työtä ja juhlaa

  Mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ja heidän läheistensä positiivista mielenterveyttä vahvistava  LOV ME -hanke aloitti kesällä 2018 asti ja se jatkuu  kesään 2021 asti. Kakspy ry:n  LOV ME-hanketta rahoittaa STEA ja hankekumppaneina toimivat Kukunori ry ja FinFami Uusimaa ry. 

  Hanke keskittyy mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ja heidän läheistensä, eli LOV ME -kielellä kokemusasiantuntijoiden, osaamisen ja työpanoksen käyttöönottamiseen uusien toimintojen tai  palvelujen ideoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Palveluja kehitetään usein yhdessä soteammattilaisten kanssa.

  Hankkeen kokemusasiantuntijat ovat saaneet palkkaa työstään. Koko hankkeen aikana palkkioita on maksettu lähes sadalle eri kokemusasiantuntijalle, heistä omaiskokemusasiantuntijoita on yli kaksikymmentä. Lisäksi neljäkymmentä eri ammattilaista on ollut mukana kehittämisprosesseissa.

  Hankkeessa on kehitetty käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi. Kokeiluja  ollut tähän mennessä yhteensä 16 . Näistä kokeiluista suurin osa on jo mallinnettu.  Kaikki hankkeessa kokeilujen kautta kehitetyt toimintamallit tulevat löytymään Innokylästä Kokeileva kehittäminen -kokonaisuuden alta: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kokeileva-kehittaminen 

  Kevään 2020 digiloikka

  Keväällä koronavirus pakotti meidät siirtymään täysin digitaaliseen kokeilu- ja työpajatoimintaan. Esimerkiksi FinFami Uusimaa ry:n kanssa järjestetyt Aivoriihet muuttuivat näppärästi kasvokkain-tapaamisista etäkokoontumisiksi. Koko kevätkauden kestäneellä kokeilulla oli tavoitteena Finfami Uusimaan toiminnan ja tukimuotojen kehittäminen kokemusasiantuntijanäkökulmasta. 

  Sen sijaan Kukunorin Propellipäät-hankkeen kanssa yhteistyössä toteutetussa, jo edellisen vuoden lopulla käynnistyneessä Citizen Think Tank -kokeilussa ideana oli alunperinkin kokeilla digitaalista yhteiskehittämisen alustaa ja -fasilitointia. Kokeilussa syntyi lukuisten muiden ideoiden lisäksi hankeaihio, johon saatiin rahoitusta STEAlta korona-lisähausta. Aihiosta syntyi Kakspy ry:lle Tuntuu.fi-hanke, joka tukee opiskelija-asunnoissa asuvien nuorten mielenterveyttä. 

  Muita kevään 2020 aikana totetuttuja kokeiluja olivat mm. Matka Itseen osa 2., Osallisuutta arkeen teatterista, Hyvis2020 sekä Voimavararyhmä (yhteistyössä Kymsoten kanssa).

  LOV ME:n arviointiin ja raportointiin liittyen toteutettiin tammikuussa sidosryhmäkysely. Vastauksia saimme 14 eri organisaatiosta yhteensä 20 henkilöltä. Sidosryhmäläiset näkivät, että hankkeen toiminta on alueellisesti tärkeää sekä laadukasta (ka. 3,5 asteikolla 1-4) ja että hankkeen toiminta on vahvistanut organisaatioden kokemusasiantuntijuutta ja käyttäjälähtöisyyttä (ka. 3,6).

  Hankkeen väliraportin koostaminen STEAlle vuosien 2018-2019 toiminnasta taas tehtiin helmikuun aikana. Väliraporttimme sai rahoittajalta positiivista palautetta, mm. “… Toiminnan tuloksellisuus on erinomaista suhteessa hankkeen resursseihin ja tuloksia on esitetty kattavasti. Kohderyhmää on tavoitettu hyvin. Hankkeessa on paljon toimintaa ja toiminnan yhteys tavoitteisiin on selvä.

  Syksyllä 2018 alkanut Aito Välittäjä-kokeilu siirtyi keväällä Helsingin kaupungin omaksi toiminnaksi, kun uusiksi Aidoiksi välittäjiksi rekrytoitiin kahdeksan kokemusasiantuntijaa noin neljänkymmenen hakijan joukosta. Jokaiselle kaupungin psykiatrian poliklinikalle palkattiin kaksi Aitoa välittäjä- tukihenkilöä.Koronan siirrettyä töiden aloitusta syksyyn muokkasimme perehdytystapaamiset digitaaliksi.  Juurruttamisen ja perehdyttämisen tueksi kehittämistiimimme teki lyhyen  videon sekä käsikirjan.  Aito välittäjä-kokonaisuudesta työstettiin myös laajaa, kehittämistyöryhmän haastatteluihin  pohjautuvaa artikkelia Nouseva mieli ry:n  2021 ilmestyvään julkaisuun, joka käsittelee uudenlaisia näkökulmia psykoosista toipumiseen.

  Kevään aikana startattiin myös kokeilutoiminnan mallinnus-yhteistyö Kukunorin Propellipäät-hankkeen sekä HDL:n Kanssala-hankkeen kanssa.Järjestimme digitaalisen mallinnuspajan ja esittelimme LOV ME -hankkeen toimintaa Propellipäitten digitaalisilla aamukahveilla. 

  Vielä juuri ennen kesälomille suuntaamista saimme sovittua Kymsoten edustajien kanssa kokeilu-yhteistyön aloittamisesta syyskaudella 2020.

   Syksyllä uusia kokeiluja ja mallien esittelyjä

  Elokuu alkoi  tiiviisti syksyn toiminnan suunnittelulla. Elokuun lopulla pidettiin kaksipäiväinen Arvoliiton järjestämä StartUp Impact Bootcamp, johon LOV ME:kin valittiin mukaan. Bootcampillä oli oivallinen tilaisuus kirkastaa hankkeen toimintaa mm. vaikutusketju-työskentelyn avulla sekä tiivistää toiminta kolmen minuutin “hissipuheeseen”.

  Syyskuun ensimmäisenä päivänä päästiin juhlistamaan Aito välittäjä-toiminnan alkua Auroran sairaalan juhlasalissa. Juhlassa olivat mukana  Aidot välittäjät ja toimintaterapeutit, jotka aloittivat yhteisen taipaleen työtovereina. Ohjelmassa oli muun muassa LOV ME-teemaisen ryhmätyön lisäksi sydämeenkäypä Duo “Aidot valittajat” sekä puheita ja  käytännön vinkkejä työn aloittamiseksi .

  Niin ikään yhteistyössä Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen kanssa järjestettiin Toivon Ilta III-tapahtuma. Suuren suosion saaneissa Toivon illoissa psykoosisairastuneet ja heidän läheisensä saavat tietoa, tukea ja toivoa kokemusasiantuntijoilta ja ammattilaisilta.Toteutus oli tällä kertaa live- tapahtumana rajatulla osallistujamäärällä sekä striimattuna kotikatsomoihin.

  Kymsoten kokeiluyhteistyö alkoi Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tiimivastaavien tapaamisilla, joissa kehittämiskohteeksi valikoitui uusi matalan kynnyksen palvelu päihdeasiakkaille.  Asiakasnäkökulman vahvistamiseen pääsimme käsiksi ideatyöpajassa lokakuussa Kotkan Kärkisaaressa. Merellinen ja inspiroiva ympäristö siivitti ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat yhdessä luovasti pohtimaan  erilaisten asiakkaiden näkökulmia ja tarpeita matalan kynnyksen palvelulle profilointi-menetelmän avulla. Pureuduimme hedelmällisessä keskustelussa päihteiden käytön mahdollisiin juurisyihin ja hahmoittelimme unelmien matalankynnyksen palvelua legoilla rakentaen.Työpajan jälkeen kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset organisoituivat työryhmiksi edistämään syntyneitä aihioita eteenpäin aina tuleviksi kokeiluiksi asti.

  Kymsote-kokeiluyhteistyön työpaja numero kaksi pidettiin joulukuussa digi-työpajana, teemana tällöin oli Miepä-polien palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi. Yhteiskehittämisen prosessi jatkuu tammikuussa. Syksyn aikana myös jatkettiin Kymsoten kanssa kokeilu-yhteistyötä jo keväällä aloitetun Voimavararyhmän osalta.

  Kokeilurintamalla oli lisäksi Toipumiskartta-kokeilu yhteistyössä Kukunorin Propellipäät-hankkeen ja Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen kanssa. Toipumiskartta on  juliste, keskustelutyökalu,joka  on syntynyt  kokemusasiantuntijoiden työpajoissa. Niiden pohjalta Elina Partanen on työstänyt oman taiteellisen näkemyksensä, Toipumiskartta- julisteen.  

  Lisäksi loppusyksyllä järjestettiin Vaikuttamisviestintä-työpaja kaakonkulman kokemusasiantuntijoille, jossa kokemusasiantuntijat saivat vinkkejä ja valmistautuivat levittämään toteuttamiensa kokeilujen malleja eri keinoin.

  Hankkeen toiminnan esittelyä oli syksyn aikana runsaasti: englanniksi esittelyä tehtiin kansainvälisessä, digitaalisesti toteutetussa European Mental Health- Seminaarissa. Loppusyksyn aikana oli kolme kertaa Syväsukellus-digitapahtumat, joissa LOV ME, Propellipäät ja Kanssala esittelivät hankkeissa syntyneitä malleja, toimintaa ja oivalluksia. Lisäksi toiminnan esittelyä oli Eskot ry:n järjestämässä digi-seminaarissa lähes satapäiselle osallistujajoukolle.

  Vielä ennen joululevolle vetäytymistä alkoi uuden STEA-kehittämishankkeen hakemukseen liittyen verkoston kontaktointi ja hakemusidean ideointi ja kirkastaminen. 

  LOV ME-tiimi kiittää lämpimästi  vuoden 2020 upeasta uurastuksesta LOV ME-kokemusasiantuntijoita, yhteistyökumppaneita ja kaikkia kanssakulkijoita! 

  Vuonna 2021 jatketaan vielä puolen vuoden verran yhdessä LOV ME- ilosanoman levittämistä! 

  10.12.2020

  Artikkeli LOV ME-hankkeesta uusimmassa Sosiaali- ja kuntatalous-lehdessä.

  “Kansallinen mielenterveysstarategia on linjannut, että kokemustieto tulisi saada osaksi palveurakenteita. Tässä hankkeessa toteutettavat mallit ja yhteiskehittämisen prosessi toteuttavat tätä linjausta.”

  https://www.yumpu.com/fi/document/read/62546949/sosiaali-ja-kuntatalous-uusin-numero/11

  Advertisement