“Yhteisen ruoan valmistaminen innosti”

Janika Takkula
Harrastustiimi, Helsinki

“Olin mukana LOV ME-hankkeessa ryhmässä, jossa pohdittiin positiivisen mielenterveyden lisäämistä jonkin toiminnan kautta. Päädyimme pitämään muun muassa kokkikerhoa, joka kokoontui keväällä 2019 muutamia kertoja.

Olen itse toimintaterapeutti ja hankkeen aikana valmistuminen omaan ammattiin lähestyi. Valmistuminen oli jännittävä, suuri asia tulevaisuudessa. Uskon, että hankkeessa työskentely vahvisti minäkuvaani ja sain lisää uskoa itseeni ammatillisessa mielessä. Olin innoissani siitä, että lähestyimme mielenterveyttä juuri erilaisen toiminnan kautta. Pohdimme minkälaisella toiminnalla voisi olla positiivisia vaikutuksia. Yhdessä olo, osallistuminen yhteisen aterian valmistamiseen, uusien reseptien oppiminen ja rentoutuminen olivat mielestäni tärkeitä teemoja.

Onnistumisessa olennaista oli tiivis yhteistyö ohjaajaparini Pipsan kanssa, jonka pyysin mukaan hankkeeseen. Pipsa on sosiaalisen median vaikuttaja, joka keskittyy ympäristöystävällisyyteen ja mielenterveyteen. Teemat sopivat täydellisesti! Ohjaajaparini oli luotettava, ymmärtäväinen ja rohkaiseva. Häneltä opin positiivista asennetta ja armollisuutta itseä kohtaan.

Kun suunnittelimme ja toteutimme kokkikerhoa, tein lisää oivalluksia siitä, miten yhteisen ruoan laittaminen on vaikuttavaa. Jokainen sai osallistua oman osaamisen mukaan ja siten oli mahdollisuus saada kokemus siitä, että oma työpanos on merkittävä. Onnistuimme luomaan yhdessä rennon ilmapiirin, jossa oli helppo olla. Toisinaan kuuntelimme musiikkia taustalla.

Jokainen osanottaja tuntui innostuvan samoista asioista: kasvisruoan tekemisen helppoudesta, ympäristöystävällisen ruoan edullisuudesta ja herkullisista resepteistä. Yhteiset innostuksen aiheet vahvistivat osallisuuden kokemusta. Säilytin reseptit ja käytän oppimaani tänäkin päivänä hyödyksi.

Hankkeen jälkeen olen pohtinut paljon kokemuksiani ja ajatuksiani. LOV ME –hanke ja erityisesti meidän kokkikerhomme lisäsivät uskoani järjestöjen tekemään työhön. Jollekin ihmiselle yksi kokemus lämminhenkisestä kokkikerhosta voi olla merkittävin asia vuoden aikana. Suunnittelun aikana meillä oli kirkkaana mielessä yksi asia: mahdollisimman matala kynnys. Teimme parhaamme, jotta saisimme kaikille sellaisen olon, että he ovat tervetulleita mukaan juuri sellaisina kuin ovat. Saimme paljon positiivista palautetta ja koen, että onnistuimme.

Valitsin kuvauspaikaksi maiseman jossa on sekaisin ihmisen kädenjälki ja luonto, koska koen olevani kaupunkilainen joka kuitenkin nauttii paljon luonnosta ja sen läheisyydestä.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

Advertisement