“Rakenteita on mahdollista muuttaa”

Hannimari Pihkanen
Ammattilainen / Aito välittäjä, Helsinki

Pihkanen toimii johtavana toimintaterapeuttina Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa

“LOV ME -hankkeen kokemusasiantuntijat ehdottivat yhteistyötä alustavan kehittämisideansa pohjalta Malmin psykiatrian poliklinikan kanssa, ja verkostotapaamisten perusteella yhteistyötahoksi valikoituivat psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintaterapeutit, joiden esihenkilönä toimin.

Aito välittäjä -malli toimii nykyään juurtuneena osana Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintaa. Malli on käytössä kaupungin kaikilla neljällä psykiatrian poliklinikan psykoosipalveluissa, ja kokeilussa kaupungin mielialapalveluissa.

On ollut hienoa saada olla mukana Aito välittäjä -prosessin “puhdasoppisessa” yhteiskehittämisen menetelmässä. Toki käyttäjälähtöisyyttä ja asiakkaiden toiveita on pyritty aiemminkin hyödyntämään palveluiden kehittämisessä, mutta kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö hanketyöntekijöiden fasilitoimana antoi paljon. “Sai tulla ikäänkuin valmiiseen pöytään; antaa luovuuden vaan kukkia!”

Aito välittäjä -prosessi on opettanut ja tuonut lukuisia oivalluksia. Vaikka psykiatrinen hoito ja kuntoutus onkin paljon kehittynyt 25-vuotisen urani aikana, on kokemusasiantuntijuus tässä mittakaavassa uusi aluevaltaus, mikä on tuonut merkityksellisyyttä myös omaan työhön. Kehittämisprosessissa toipumisorientaatioajattelu on aidosti noussut kirjoitettujen periaatteiden ja teorioiden tasolta organisaation rakenteisiin ja konkretiaan, mistä tunnen ylpeyttä.

Toisinaan olen kokenut voimattomuutta julkisen terveydenhuollon resursseista, siitä, että avun tarvetta on enemmän kuin mihin pystytään vastaamaan. Aito välittäjä -prosessi on ollut hyvä muistutus julkisen terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyön merkityksestä. Hyödyntämällä kolmannen sektorin ja kokemusasiantuntijoiden osaamista ei jokaisen tarvitse tehdä itse kaikkea!

Hienointa Aito välittäjä -prosessissa ovat olleet kaikki ne “makeet tyypit”, joiden kanssa olen työskennellyt. Kuten kehittämisprosessissa kuuluukin, olen päässyt prosessin eri vaiheissa tekemään yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Toisaalta on myös ollut kiva, että ydinporukan kanssa ollaan kuljettu prosessia yhdessä alusta saakka.

Eivät psykiatrian palvelut vielä ole valmiita, mutta Aito välittäjä -työskentely tuo uutta innostusta. Suuren kaupungin byrokraattisuus voi asettaa hidasteita, mutta rakenteita on mahdollista muuttaa! Aito välittäjä parantaa kohtaamista.

Valokuvani on otettu työpaikkani Auroran kauniilla alueella. Kevätaurinko ja vehreä luonto ovat vastustamattomia! Fillarini halusin mukaan kuvaan, se on tärkeä osa liikkuvaa työtäni ja kuvastaa minua.”

Kuva: Magnus Scharmanoff

Advertisement