“Hanke toi elämääni optimismia”

Tiina Piira
Kokemus Voimavaraksi -ryhmä, Kotka

“Ammatiltani olen kemisti/tutkija, mutta usean vuoden eläkkeellä olon jälkeen valmistuin myös kokemusasiantuntijaksi 2019. Kuulin LOV ME -hankkeesta Facebookin kautta ja infotilaisuuden jälkeen lähdin innostuneena mukaan. Olin mukana työryhmässä, jonka kehittämistyön tuloksena syntyi Kokemus Voimavaraksi -ryhmätoimintamalli, joka on suunnattu masennuksesta ja ahdistuksesta kärsiville. Kokeilu onnistui hyvin ja tällä hetkellä mallia markkinoidaan eri tahoille.

LOV ME -hanke on merkinnyt paitsi yhdessä tekemistä, myös uusia ystäviä, jotka toivottavasti pysyvät elämässäni hankkeen päätyttyäkin. Yhdessä ideoiminen, uuden luominen  ja heittäytyminen toivat myös iloa ja toivoa elämääni. Rankoillakin kokemuksillani on merkitystä ja voin auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia. Eräs ryhmäläinen totesikin osuvasti, että kokemusta uskotaan!

Hanke on tuonut elämääni myös optimismia. Olin jo useamman vuoden ajan harkinnut osa-aikatöiden tekemistä. Kokemusasiantuntiijakoulutus sekä hankkeeseen osallistuminen antoivat minulle varmuutta siihen, että minulla on edelleen kykyjä ja voimia olla ainakin osittain mukana työelämässä. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Työstä saatu palkkio on myös tärkeä ja kannustava tekijä.

Parasta hankkeessa olivat ihmiset: hankkeen ohjaajat, kokemusasiantuntijakollegat ja asiakkaat. Jaetut tunteet itkuineen ja nauruineen olivat tärkeitä meille kaikille, sekä ryhmäläisille että ohjaajille. Voimaantumista tapahtui meille kaikille! Oli turvallista päästää mielikuvituksensa valloilleen ja ideoita ilmoille niitä liikoja suodattamatta, koska siihen kannustettiin. Kyseessähän oli nimenomaan kokeileva kehittäminen. Oli myös palkitsevaa olla mukana prosessissa, missä alun raakileesta työstetään lopulta valmis toimintamalli. 

Sain hankkeesta valtavasti työkaluja itselleni. Minulle tuli kokemusta ryhmänohjauksesta, mistä on hyötyä jatkossa kokemusasiantuntijan töissä. Omat vahvuudet ja toki myös kehittämisen kohteet tarkentuivat. Sain rohkaisua työstää omaa kokemustani työkaluksi muiden auttamiseen.

Halusin tulla kuvatuksi Meripuistossa majakoiden luona. Meripuistossa on paikka, jossa on 5-6 suunnilleen ihmisen korkuista majakkaa. Meitä kokemusasiantuntijoita voidaan ajatella symbolisesti majakoiksi, jotka näyttävät valoa akuutisti masentuneille ja ahdistuneille ihmisille. Meillä on takana oma kuntoutuskokemus, joka voi toimia toivon ja valon tuojana vielä masennuksen kourissa oleville.”

Kuva: Lokki Media