Koen olevani etuoikeutettu

Olen työskennellyt viimeiset kaksi vuotta kymenlaaksolaisen kulttuurihyvinvointityön äärellä. Taiteen, kulttuurin, liikunnan ja luontosuhteen vaikuttavuutta on kokeiltu erilaisissa hankkeissa – ja saadut kokemukset ovat olleet ilahduttavia!

Myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen on todettu myös tutkitusti. Hanketöiden ja projektien kautta on itselleni tullut tutuksi myös kokemusasiantuntijatoiminta. Se, että saan olla mukana näissä toiminnoissa ja tutustua sydämellisiin kanssaeläjiin, tekee olostani etuoikeutetun.

Kokemusasiantuntijatoiminnassa minua puhuttelee ensinnäkin lähtökohta.  Se, että selviytymistarinat ovat aitoja ja todellisia. Arvostan suuresti sitä, että kokemusasiantuntijat ovat valmiit jakamaan omia kokemuksiaan, ja sitä kautta auttamaan muita. Kolmas kunnioitettava kulma on tieto. Sitä meillä tuskin koskaan on liikaa. Mitä enemmän tietoa, sitä vähemmän luuloa ja oletusta.

LOV ME -hankkeen Kymenlaakson katit eli kokemusasiantuntijat Virpi, Mari, Veera ja Päivi kysyivät minua tekemään teatteria, osana yhtä hankkeen kokeiluryhmää. Hyppäsin mukaan ilahtuneena!

_DSC4796

Kevään 2019 aikana me, eli Mielessä voimaa -ryhmän mielenterveyskuntoutujat, läheiset ja kokemusasiantuntijat teimme yhdessä Forum-teatteriesityksen Äkkisyvää. Esitys nähtiin huhtikuussa Kymenlaakson Opiston salissa Inkeroisissa sekä lyhennettynä versiona Kotkassa Merikeskus Vellamossa osana Mielenterveys ja kulttuuri -seminaaripäivää 13.9.2019.

Forum-teatteri on vuorovaikutteinen ja osallistava teatterimuoto, jonka avulla nostetaan esille ryhmäläisten oma ääni sekä tartutaan ryhmää huolestuttaviin aiheisiin. Forum-teatteri on teemoista huolimatta hauskaa. Se ei vain tutki ongelmia vaan tekee jokaisesta todellisen elämän toimijan.

_DSC4797

Forumin käytössä ryhmän kanssa pyritään prosessiin, jossa osallistujat itse hakevat vaihtoehtoisia näkökulmia, merkityksiä ja toimintatapoja käsiteltävään aiheeseen. Työtapa on ratkaisukeskeinen: ei pyöritellä ongelmaa vaan erilaisia ratkaisumalleja. Valmiiksi saatavat ratkaisut eivät ole itsetarkoitus, vaan enemmänkin tavoitellaan osallistujien omaa oivallusta ympäröivän maailman kysymyksiin. Työtavassa ei ole pakkoa, ei oikeaa, ei väärää.

Jokainen työpaja ja projekti on tuonut uskoa ja iloa tähän Forum-menetelmään kerta kerralta lisää! Ja sitä teki myös Äkkisyvää-projekti! Kokoontumiset sisälsivät paljon lämpöä ja iloa, heittäytymistä, onnistumisen tunteita ja yhteenkuuluvuutta.

_DSC4816

Kokoontumisten aikana tutustuimme paitsi toisiimme myös työtapaan.  Omia kokemuksia kirjasimme pienen tarinan muotoon. Lopulta tarinat esitettiin, mutta kuten Forumiin kuuluu, kohtausten loppuun vienti tapahtui vasta esityshetkellä yhdessä osallistuvan yleisön kanssa.

_DSC4843

Pienikin kohtaus voi johdattaa meidät isojen asioiden ja kysymysten äärelle. Mitä tässä tapahtui? Mistä tämä sinulle kertoi? Oliko tapahtuma realistinen? Voisiko tällaista tapahtua sinulle? Oliko se ok mitä kohtauksessa tapahtui? Jos ei, miksi ei? Kuka tässä oli pahimmassa pulassa? Mitä hän halusi tässä tilanteessa? Mitä hän olisi voinut tehdä toisin?

Forum-teatteri leikittelee todellisuudella. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole.

Piia Kleimola

Kirjoittaja on teatteri- ja draamatoimija Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkostossa (www.kyhy.fi) ja Kymenlaakson kulttuurisote -hankkeessa